dnes je 22.5.2024

Input:

Príklad - rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti spolu so vzorom

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.1 Príklad - rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti spolu so vzorom

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Konateľ obchodnej spoločnosti JABULAN, s.r.o., zvolal valné zhromaždenie za účelom schválenia ročnej individuálnej závierky a rozdelenia vykázaného zisku. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná nasledovná zápisnica:


Stiahnuť vzor

ZÁPISNICA

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1, konaného dňa 25.02. 2023 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti (alt. konaná on-line spôsobom )

Prítomní: všetci spoločníci osobne v zmysle listiny prítomných

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedajúceho valného zhromaždenia a zapisovateľa

2.Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2022

3.

Najnovšie články
viac článkov