dnes je 24.5.2024

Input:

Daňová kontrola v praxi - Vaše práva a povinnosti počas daňovej kontroly

15.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:25

Kapitoly videa

Videoseminár poskytuje informácie o právach a povinnostiach daňového subjektu počas daňovej kontroly.

 

Postupne sa budeme venovať:

1. Prehľad práv a povinností daňového subjektu počas daňovej kontroly

2. Umožnenie výkonu daňovej kontroly

3. Rokovanie správcu dane so zamestnancami daňového subjektu

4. Výsluch svedka a znalca

5. Predkladanie dokladov počas daňovej kontroly

6. Vyjadrovanie sa v priebehu daňovej kontroly

7. Prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom

8. Nahliadnutie do spisu a zápisníc z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu

Lektor

JUDr. Ing. Peter Schmidt

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Pracuje ako daňový poradca. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť daňových kontrol a daňových sporov ako aj na oblasť dane z pridanej hodnoty.

Okrem toho pôsobí ako:

  • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre správu daní
  • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre daň z pridanej hodnoty

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Daňovému poradenstvu sa začal venovať od roku 2007. Od roku 2013 je certifikovaný daňový poradca.

Najnovšie články
viac článkov