dnes je 24.5.2024

Input:

Zákaz konkurencie

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3 Zákaz konkurencie

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.V čom spočíva konkurenčné konanie konateľov a prečo je zákonom zakázané?

Konkurenčné konanie predstavuje také špekulatívne konanie, ktorým konatelia (resp. spoločníci, členovia dozornej rady) na základe zneužitia informácií nadobudnutých na základe postavenia v spoločnosti vyvíjajú činnosť na úkor spoločnosti, z ktorej majú spravidla určité osobné výhody. Výsledkom konkurenčného konania môže byť konflikt záujmov spoločnosti a osôb, na ktorých sa zákaz konkurencie vzťahuje.

Cieľom zákazu konkurenčného konania je zabrániť konateľom správať sa spôsobom, ktorý by porušoval zásady poctivého obchodného styku, smeroval by k získaniu určitých osobných výhod a viedol by k poškodzovaniu záujmov spoločnosti.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obo 101/99:

„Nie je porušením zákazu konkurencie, ak spoločník v

Najnovšie články
viac článkov