dnes je 24.5.2024

Input:

Obmedzenie konateľského oprávnenia

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4 Obmedzenie konateľského oprávnenia

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Konanie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným je konaním samotnej spoločnosti. Konanie konateľa v mene spoločnosti je prejavom jej vôle, a to nehľadiac na to, či ide o právny úkon urobený výslovne v mene spoločnosti, alebo to vyplýva len z okolností konania. Z konania konateľa vznikajú spoločnosti práva a povinnosti bezprostredne, a to dokonca aj vtedy, ak je konateľ vo svojich oprávneniach obmedzený spoločenskou zmluvou alebo rozhodnutiami valného zhromaždenia.

Konatelia spoločnosti reprezentujú vôľu spoločnosti navonok vo všetkých veciach, to znamená konajú v mene spoločnosti pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, voči tretím osobám a pod., a zároveň pôsobia vo vnútorných

Najnovšie články
viac článkov