dnes je 24.5.2024

Input:

Spotrebiteľské zmluvy - základné zásady

23.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 Spotrebiteľské zmluvy - základné zásady

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Právna úprava spotrebiteľských zmlúv je obsiahnutá v ust. § 52 Občianskeho zákonníkaZmluvy s tzv. spotrebiteľským prvkom sa posudzujú prísnejšie a aplikujú sa nich osobitné pravidlá vrátane spôsobu ich interpretácie. Spotrebiteľské právo sa vyznačuje prevažnou časťou kogentných ustanovení zákona a predstavuje určitý odklon od všeobecných zásad občianskeho práva, ktoré vychádzajú zo zmluvnej autonómie strán. Spotrebiteľské právo ju modifikuje tým, že zavedením kogentnosti ustanovení prevažnej ich časti v Občianskom zákonníku zabezpečuje zvýšenú ochranu slabšej strany v zmluvnom vzťahu, ktorou je spotrebiteľ.

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva, nehľadiac na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Spotrebiteľom je v zásade fyzická osoba alebo

Najnovšie články
viac článkov