dnes je 22.5.2024

Input:

Spotrebiteľské zmluvy - základné zásady

11.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 Spotrebiteľské zmluvy - základné zásady

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Právna úprava spotrebiteľských zmlúv je obsiahnutá v ust. § 52 OZ Občianskeho zákonníkaZmluvy s tzv. spotrebiteľským prvkom sa posudzujú prísnejšie a aplikujú sa nich osobitné pravidlá vrátane spôsobu ich interpretácie.

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva, nehľadiac na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Spotrebiteľom je v zásade fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.


Spotrebiteľ pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo

Najnovšie články
viac článkov