dnes je 3.10.2022

Nájom nebytových priestorovGarancia

1.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť (§ 49a zákona o dani z príjmov)Archív

3.1.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme bytuArchív

2.1.2018, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky pre finančný prenájom podľa zákona o dani z príjmovArchív

4.3.2020, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o nájme parkovacieho miestaArchív

24.4.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2020Archív

9.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme bytuArchív

25.6.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výzvy na náhradu škodyGarancia

8.3.2022, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o nájme nebytového priestoruGarancia

4.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na náhradu škodyGarancia

8.3.2022, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žiadosti o vykonanie súpisu vecí osobou poverenou súdomGarancia

14.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o skončení nájmu bytuGarancia

4.3.2022, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstatyGarancia

2.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o výkone správyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z bytovArchív

3.1.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájom bytuGarancia

29.3.2022, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z pozemkovArchív

10.8.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava katastrálneho konaniaArchív

31.5.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o pôžičkeArchív

4.10.2021, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z príjmovArchív

29.5.2019, JUDr. Mária Malíková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava založenia s.r.o.Garancia

14.7.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkovArchív

11.12.2020, Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 24 (Daňové výdavky)Garancia

1.10.2020, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer