dnes je 20.6.2024

Úvodný text k registratúrnemu plánuArchív

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktovArchív

1.1.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na prevádzkovú dokumentáciuArchív

30.4.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia BOZP v podnikuArchív

27.4.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia riadenia BOZPArchív

19.11.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné procesy v akciovej spoločnosti úloha predstavenstva pri obchodnom vedení spoločnostiArchív

1.7.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovného poriadkuArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štruktúra registratúrneho plánuArchív

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné nástroje organizačného riadeniaArchív

15.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzka, oprava a údržba motorových vozidielArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonná úprava a možnosti jej zmeny v s. r. o. pri jedinom konateľovi / viacerých konateľochArchív

3.6.2023, Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vzorový registratúrny poriadok pre malé subjektyArchív

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právomoc súdu vo veciach zmluvných vzťahov s cudzím prvkomArchív

17.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020Archív

3.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo z neho odnášajúArchív

24.2.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarny štatútArchív

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Právne predpisy týkajúce sa správy registratúryArchív

24.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Judikatúra z oblasti pracovnoprávnych vzťahov - skončenie pracovného pomeruArchív

1.1.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumentácia ochrany pred požiarmi - požiarna knihaArchív

30.4.2020, Ing. Pavel Adamík, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava návrhu na vydanie platobného rozkazuArchív

28.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad k zákonu 151/2022 Z. z. - zákon o zriadení správnych súdovArchív

6.5.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Európsky platobný rozkaz a konanie o vydanie európskeho platobného rozkazuArchív

17.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Najnovšie články
viac článkov