dnes je 3.10.2022

Úvodný text k registratúrnemu plánuArchív

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktovGarancia

15.8.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Požiadavky na prevádzkovú dokumentáciuArchív

30.4.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia BOZP v podnikuArchív

27.4.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia riadenia BOZPArchív

19.11.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné procesy v akciovej spoločnosti úloha predstavenstva pri obchodnom vedení spoločnostiArchív

1.7.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Vzor pracovného poriadkuGarancia

15.8.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Štruktúra registratúrneho plánuArchív

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzka, oprava a údržba motorových vozidielArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Vzorový registratúrny poriadok pre malé subjektyArchív

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právomoc súdu vo veciach zmluvných vzťahov s cudzím prvkomArchív

17.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Kontrola vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo z neho odnášajúGarancia

24.2.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarny štatútArchív

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020

Právne predpisy týkajúce sa správy registratúryArchív

24.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumentácia ochrany pred požiarmi - požiarna knihaArchív

30.4.2020, Ing. Pavel Adamík, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer