dnes je 21.7.2024

Zmeny v právnej úprave nájmu poľnohospodárskych pozemkovArchív

7.6.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájom nebytových priestorovGarancia

1.7.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účelArchív

20.1.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorovArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorovArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme bytuGarancia

1.7.2024, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024

Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorovArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť (§ 49a zákona o dani z príjmov)Archív

3.1.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žiadosti o vykonanie súpisu vecí osobou poverenou súdomGarancia

1.7.2024, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor výzvy na náhradu škodyArchív

8.3.2022, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme bytuArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o nájme parkovacieho miestaArchív

24.4.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na náhradu škodyArchív

8.3.2022, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o nájme nebytového priestoruArchív

4.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o skončení nájmu bytuArchív

4.3.2022, JUDr. Martin Priecel, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstatyArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovArchív

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako vis major ovplyvňuje zmluvy, napr. nájomné zmluvyArchív

7.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako vis major ovplyvňuje zmluvy, napr. nájomné zmluvyArchív

7.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z pozemkovArchív

10.8.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájom bytuGarancia

1.7.2024, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Daň z bytovArchív

3.1.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyArchív

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Právna úprava katastrálneho konaniaArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z príjmovArchív

29.5.2019, JUDr. Mária Malíková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o pôžičkeArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkovArchív

11.12.2020, Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 24 (Daňové výdavky)Archív

31.10.2022, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuArchív

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z.z.Archív

15.2.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov