dnes je 20.6.2024

Input:

Odmeňovanie konateľa, ktorý nie je spoločníkom

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1 Odmeňovanie konateľa, ktorý nie je spoločníkom

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Vzťah medzi štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu (konateľom) a spoločnosťou s ručením obmedzeným je tzv. absolútnym obchodom, ktorý sa vždy spravuje režimom Obchodného zákonníka.V zmysle platnej právnej úpravy sa na vzťah medzi konateľom a spoločnosťou primerane aplikujú ustanovenia o mandátnej zmluve okrem prípadu, ak je tento vzťah upravený zmluvou o výkone funkcie a zo zmluvy vyplýva iné určenie práv a povinností.Zmluva o výkone funkcie musí mať zo zákona písomnú formu a musí byť schválená valným zhromaždením. Zmluva o výkone funkcie je vhodnejšia z dôvodu, že je v nej možné podrobnejšie upraviť práva a povinnosti konateľa spoločnosti a vzájomné vzťahy. 

Konatelia majú za výkon svojej funkcie právo na odmenu, pričom odmeňovanie

Najnovšie články
viac článkov