dnes je 14.7.2024

Input:

Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne zamestnancom

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3 Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne zamestnancom

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Možno funkciu konateľa spoločnosti vykonávať v pracovnom pomere?

Vzťah medzi štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu (konateľom) a spoločnosťou s ručením obmedzeným je tzv. absolútnym obchodom, ktorý sa vždy spravuje režimom Obchodného zákonníka a nejedná sa o pracovnoprávny vzťah..V zmysle uvedeného je preto ex lege vylúčené, aby konateľ vykonával svoju funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti v pracovnom pomere. Vznik a zánik tohto vzťahu konateľa a spoločnosti nie je upravený pracovnoprávnymi predpismi, ale sa riadi obsahom spoločenskej zmluvy, resp. príslušných právnych predpisov, akým je predovšetkým OBZ. Tento právny záver bol potvrdený aj súdnou judikatúrou.

Zo súdnej praxe 2/1998:


„Funkciu konateľa obchodnej