dnes je 22.5.2024

Input:

Patentové právo a konanie o udelenie patentu

23.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3 Patentové právo a konanie o udelenie patentu

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Všeobecný úvod

V systéme práva duševného vlastníctva zaraďujeme patentové právo medzi priemyselné práva, ktoré sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti. Rozlišujeme práva pôvodcov na technické riešenie a práva majiteľov na ekonomické zhodnotenie technického riešenia. Patentové právo predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú nie iba zo samého aktu vytvorenia vynálezu alebo úžitkového vzoru, ale až s uskutočnením práva na riešenie, ktoré zahŕňa právo podať prihlášku technického riešenia. V prípade patentu ide o celkom prevoditeľné práva (týka sa už samotného práva podať prihlášku). Predmetom patentovej ochrany je vynález a úžitkový vzor. Vynález

Najnovšie články
viac článkov