dnes je 24.5.2024

Input:

Registrácia ochrannej známky

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2 Registrácia ochrannej známky

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Rozlišovanie výrobkov a služieb originálnym označením patrí rozhodne k jedným z najúčinnejších prostriedkov hospodárskej súťaže. Účelom je, aby spotrebiteľ odlišoval tovary alebo služby jedného podnikateľa, od tovarov alebo služieb iného podnikateľa. Spotrebiteľ si konkrétne označenie spája vždy s určitým „únikom”, ktorý mu takto označený výrobok alebo služba prináša. Jedinečnosť takto označeného výrobku alebo služby pritom môže spočívať v rôznych atribútoch, ako sú chuť, vizuálny vzhľad, kvalita alebo kvantita, vysoko špecifické a unikátne vlastnosti výrobku alebo práve naopak, jednoducho všeobecná dostupnosť a výhodný pomer kvality a ceny tovaru alebo služby.

Proces, ktorým sa označenie dostane do povedomia ľudí,

Najnovšie články
viac článkov