dnes je 24.5.2024

Input:

Predaj s.r.o.

23.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Predaj s.r.o.

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V praxi sa často stretávame s požiadavkami na predaj podniku, resp. jeho časti inému podnikateľskému subjektu, resp. s predstavou podnikateľov o vklade podniku alebo jeho časti do podnikania inej právnickej osoby. Predaj podniku je však náročnou právnou i účtovnou transakciou a zmluva o predaji podniku je zmluvným typom, ktorý si vyžaduje dostatočnú prípravu. Touto zmluvou totiž dochádza k prevodu všetkých zložiek podniku ako predmetu právnych vzťahov z predávajúceho na kupujúceho. Podnik môže mať značnú hodnotu, ktorej určenie je predmetom rokovaním zmluvných strán a často i znaleckého oceňovania. V súvislosti s predajom podniku vznikajú významné oprávnenia i veriteľom spoločnosti, ktorej podnik je predmetom prevodu. Z uvedených skutočností je zrejmé, že predaj podniku je transakciou, ktorá si vyžaduje dostatok

Najnovšie články
viac článkov