dnes je 22.5.2024

Input:

Možnosti obrany povinného v exekučnom konaní

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.7 Možnosti obrany povinného v exekučnom konaní

Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V súčasnej ekonomickej situácii sa obchodná spoločnosť môže veľmi ľahko dostať do postavenia povinného. Tento negatívny jav je často dôsledkom sekundárnej platobnej neschopnosti. Exekučný poriadok však povinnému priznáva nielen povinnosti, ale aj práva a v súvislosti s nimi upravuje prostriedky právnej ochrany povinného.

Medzi prostriedky právnej ochrany povinného zaraďujeme inštitút námietok. Exekučný poriadok rozlišuje viacero typov námietok, medzi tie najfrekventovanejšie patria:

1.) námietky proti exekúcii

2.) námietky proti trovám exekúcie

3.) námietky vzťahujúce sa k zaujatosti súdneho exekútora

ad 1.) Námietky proti exekúcii má právo podať iba povinný. Pre ich podanie platí 14-dňová lehota, ktorá začína plynúť deň po tom ako si povinný prevzal

Najnovšie články
viac článkov