dnes je 13.7.2024

Input:

Vozidlá a staré vozidlá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.7 Vozidlá a staré vozidlá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pod vozidlami a starými vozidlami vrátane sa rozumejú aj ich časti a materiály bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania. Taktiež nehľadiac na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s osobitnými predpismi (nariadenie Komisie (ES) č. 461/2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel) na údržbu alebo opravu.

Vozidlo sa rozumie vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem