dnes je 21.10.2021

Praktické informácie - Adresár úradov - Ďalšie štátne orgány SR
Fond národného majetku
Trnavskaá cesta 100, 821 01 Bratislava
Tel.: 02/32282700
E-mail: fnm@natfund.gov.sk
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí arodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Tel.: 02/20431100
Web: www.ia.gov.sk
E-mail: ia@ia.gov.sk
Kancelária verejného ochráncu práv
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/32363701
Web: www.vop.gov.sk
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Tel.: 02/50114911
Web: www.nku.gov.sk
E-mail: info@nku.gov.sk
Národný inšpektorát práce
Masaryková 10, 040 01 Košice
Tel.: 055/7979902
Web: www.ip.gov.sk
E-mail: podatelna@ip.gov.sk
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Tel.: 02/32313214
Web: www.dataprotection.gov.sk
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Karloveská 64, 842 55 Bratislava
Tel.: 0948/876 004
Web: www.sutn.sk
E-mail: shop@normoff.gov.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
Tel.: 02/58100411
Web: www.urso.gov.sk
E-mail: urso@urso.gov.sk
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A, 817 80 Bratislava
Tel.: 02/57200511
Web: www.uszz.sk
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/50264111
Web: www.uvo.gov.sk
E-mail: info@uvo.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermová 43, 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/4300131
Web: www.indprop.gov.sk
E-mail: infocentrum@indrop.gov.sk
Slovenský meteorologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Tel.: 02/60294600
Web: www.smu.sk
E-mail: nagyova@smu.gov.sk
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Tel.: 02/20850114
Web: www.snslp.sk
E-mail: info@snslp.sk
Slovenská obchodná inšpekcia
Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava
Tel.: 02/58272103
Web: www.soi.sk
E-mail: helena.molekova@soi.sk
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Tel.: 02/60257212
Web: www.svps.sk
E-mail: sekretariat-UR@svps.sk
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Obchodnoprávne a trestnoprávne aspekty porušenia zákazu konkurencie

Lektor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Dátum: 26.10.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 27.10.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2021 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.10.2021
1 EUR1,17 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,57 PLN (-0)
1 EUR25,51 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA