dnes je 3.8.2021

Najnovšie

Verejná obchodná spoločnosťGarancia

2.8.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník v rámci zásad, ktoré si dohodli v spoločenskej zmluve v súlade s  § 81 ObZ Obchodného zákonníka. V prípade, ak sa na tom nedohodnú inak, budú všetci spoločníci štatutárnym orgánom a svojou ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Konanie podnikateľa v mene právnickej osobyGarancia

30.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V Obchodnom zákonníku sa vo všeobecnosti v  § 13 ObZ vymedzuje  konanie podnikateľa . Právnická osoba koná štatutárnym orgánom, alebo koná za ňu zástupca. Z hľadiska nášho záujmu venujeme pozornosť len postaveniu štatutárneho orgánu. Zastúpenie môže ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v júli opäť zhoršila, výnimkou boli iba obchodníciGarancia

30.7.2021, Zdroj: SITA

... Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v júli opäť zhoršila, výnimku tvorili len obchodníci. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, dôvera podnikateľov v obchode sa zvýšila a priblížila sa k hodnotám zo začiatku roka 2020. Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v júli opäť ...

Pojem štatutárneho orgánu a konanie podnikateľaGarancia

29.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pred vymedzením zodpovednosti štatutárneho orgánu treba vymedziť pojem štatutárneho orgánu, akým spôsobom sa kreuje, kedy vzniká oprávnenie z výkonu funkcie a kto nemôže zastávať funkciu štatutárneho orgánu. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor oznámenia o porušení právnych predpisov pri prijatí uznesenia valného zhromaždenia spoločnostiGarancia

29.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Vzor oznámenia o porušení právnych predpisov pri prijatí uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti Jozef Mrkovastý, konateľ spoločnosti, bytom Suchého 4, PSČ Trvatice Dobrý vzduch spol. s r. o. Dlhá ul. 348 Zvonokosy V Trnave ............. 2021 Vec: Oznámenie ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Účtovanie obchodných spoločností v roku 2021ZáznamGarancia

29.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:41

... Lektor vo videoseminári ukázal špecifiká podnikateľských účtovných jednotiek z hľadiska vedenia správneho, preukazného a úplného účtovníctva a potrebou upraviť vedenie účtovníctva smernicou, ktorá špecificky rieši konkrétne postupy účtovania a vykazovania skutočností, ktoré sú ...

Vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcuGarancia

28.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcu Okresný súd Trnava obchodný register Hlavná 20 917 83 Trnava V Šenkviciach 1. 7. 2021 Vec: Oznámenie konateľa spoločnosti Dobrý vzduch, spol. s r. o., Šenkvice, o úpadku spoločnosti k sp. zn. oddiel sro ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánuGarancia

28.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu Okresný súd ................... (sídlo) ................... (obec) Žalobca: ................... (obchodné meno) ................... (sídlo) IČO: ................. IČ DPH: zapísaný ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždeniaGarancia

27.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia Okresný súd ..................... (sídlo) ..................... (adresa) V Trnave 1. 7. 2021 Vec: ŽALOBA Žalobca: .......................... (meno, priezvisko) .......................... (bytom ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava zmeny v osobe konateľa spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

27.7.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jej konateľ. Funkcia konateľa vzniká ustanovením konateľa do funkcie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, s výnimkou prvých konateľov spoločnosti, ktorí sú do funkcie ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s. r. o.Archív

28.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj za iným účelom ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V súčasnom období sú to aj problémy s činnosťou niektorých subjektov, ktoré majú obmedzenú ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Používanie vlastných predmetov pri domáckej práci a telepráci od 1. 3. 2021Garancia

1.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle § 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce ...

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v roku 2021Garancia

30.3.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je upravené v § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce”). V zmysle uvedenej právnej úpravy môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

5.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

18.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 5.8.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 12.8.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.8.2021 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 2.8.2021
1 EUR1,19 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,56 PLN (-0,01)
1 EUR25,5 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA