dnes je 20.6.2024

Input:

Znenie ZDP § 52zzs - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023

17.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.43 Znenie ZDP § 52zzs - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023

Ing. Ján Mintál


§ 52zzs

(1) Pre daňovníka, ktorému bolo do 31. decembra 2022 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa osobitného predpisu,156) a ktorý si môže uplatňovať úľavu na dani podľa rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci aj po 31. decembri 2022, sa do lehoty na začatie uplatňovania úľavy na dani podľa § 30a ods. 4 nezapočítavajú zdaňovacie obdobia plynúce v rokoch 2023 a 2024.

(2) Pre daňovníka, ktorému bolo do 31. decembra 2022 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č.

Najnovšie články
viac článkov