dnes je 24.5.2024

Input:

Informácia k povinnosti používania pokladnice e-kasa klient pri dodaní tovaru spolu s jeho montážou pri stavebných prácach

13.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.05.1.3 Informácia k povinnosti používania pokladnice e-kasa klient pri dodaní tovaru spolu s jeho montážou pri stavebných prácach

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k povinnosti používania pokladnice e-kasa klient pri dodaní tovaru spolu s jeho montážou pri stavebných prácach.“

Povinnosť používania on-line registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej „ORP/VRP“) sa podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“) vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu,

Najnovšie články
viac článkov