dnes je 14.6.2024

Input:

Minimálna mzda na rok 2021 v príkladoch

5.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.163 Minimálna mzda na rok 2021 v príkladoch

Ing. Eva Gášpárová

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 294/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 sa výška minimálnej mzdy určí ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Na rok 2021 sa podľa § 9b zákona o minimálnej mzde ustanovila:

  • - suma mesačnej minimálnej mzdy na 623,00 € (57 % zo sumy 1 092,00 € po zaokrúhlení na celé eurá nahor),
  • - suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 € (1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy po zaokrúhlení na tri desatinné miesta).

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných mesačnou formou mzdy. Základná suma mesačnej minimálnej mzdy sa