dnes je 24.5.2024

Input:

Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov v roku 2021

8.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.5 Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. 2. 2021 schválila zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 76/2021 Z. z.”). Zákonom č. 76/2021 Z. z. sa v článku V s účinnosťou od 1. 3. 2021 mení ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

V súlade s § 5 ods. 7 písm. b) ZDP účinným od 1. 3. 2021, okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ZDP sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných

Najnovšie články
viac článkov