dnes je 22.5.2024

Input:

Pohľadávky v činnosti s. r. o.

30.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Pohľadávky v činnosti s. r. o.

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Pred začatím vymáhania pohľadávky je nevyhnutné jednoznačne určiť, či je pohľadávka po splatnosti, resp. či je záväzok, od ktorého sa vznik pohľadávky odvodzuje, platný. V tejto súvislosti je potrebné zosumarizovať všetky listiny, ktoré pohľadávku preukazujú, t. j. zmluvy, faktúry, dodacie listy, uznania záväzkov, reklamácie a pod. Dôležité je posúdenie toho, či uplatňovaný nárok nie je premlčaný. Strana by sa v každom prípade mala skúsiť pred podaním žaloby na súd s druhou stranou dohodnúť mimosúdnou cestou, musí však sledovať plynutie premlčacej doby. Na druhej strane treba uviesť, že dlžník môže zaplatiť aj uplatnený nárok veriteľa, ktorý je už premlčaný. Musí tak však urobiť dobrovoľne, lebo v prípade námietky premlčanie, konajúci súd uplatnený nárok neprizná.

V prípade, ak je

Najnovšie články
viac článkov