dnes je 24.5.2024

Input:

Pravidlá určenia základu DPH a sadzby DPH

3.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.4 Pravidlá určenia základu DPH a sadzby DPH

Ing. Dušan Preisinger

Za základ dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dodaní tovaru, alebo služby sa považuje všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal, prípadne má prijať od príjemcu realizovaného dodania tovaru, alebo služby. Za protihodnotu sa považuje odplata, ktorá nemusí byť vždy vyjadrená v peniazoch, ale môže byť platená v inej forme (napr. v naturáliách, z obchodného a ekonomického hľadiska sú obidve formy protihodnoty považované za rovnocenné). Daňovníkovi vzniká príslušná daňová povinnosť, ktorá vyplýva zo základu dane v čase dodania tovaru, alebo služby. Do základu dane je potrebné zahrnúť aj prijatú dotáciu, alebo príspevok, ktoré dodávateľ prijal v rámci ceny dodaného tovaru, alebo služby (v zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 ZDPH zákona o DPH --> súčasťou DPH je len tá časť dotácie, ktorú je možné určiť ako odplatu

Najnovšie články
viac článkov