dnes je 20.5.2024

Input:

Právna úprava zmluvy o združení

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.22.1 Právna úprava zmluvy o združení

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava zmluvy o združení je obsiahnutá v ustanovení § 829 až 841 OZ Občianskeho zákonníka. Z ustanovenia § 829 OZ vyplýva, že niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dojednaného účelu s tým, že samotné združenie nemá spôsobilosť na práva a povinnosti. Združenie teda nie je fyzickou ani právnickou osobou, inak povedané – nemá právnu subjektivitu. Nemôže preto vystupovať vo vzťahu s inými subjektmi vo vlastnom mene a nemôže ani prijímať záväzky a nemôže niesť zodpovednosť za ich plnenie. Preto, že sa nejedná o podnikateľský subjekt, nezapisuje sa ani do obchodného registra a nemôže získať ani živnostenské oprávnenie. V združení môžu sa zoskupovať podnikateľské, ale aj nepodnikateľské