dnes je 24.5.2024

Input:

Výdavky na stravovanie podnikateľa - účtovanie a zdaňovanie

7.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.4 Výdavky na stravovanie podnikateľa – účtovanie a zdaňovanie

Ing. Dušan Preisinger

Výdavky vynaložené na stravovanie podnikateľského subjektu (fyzickej osoby) nie sú upravené žiadnym právnym predpisom a ustanovenia súvisiace so stravovaním neobsahuje ani Zákonník práce. Daňovo akceptovateľné výdavky na stravovanie podnikateľa sú viazané na zdanené príjmy, ktoré sú špecifikované v § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (podľa ods. 1 ide o príjmy z poľnohospodárskej produkcie, príjmy z lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnosti, iné príjmy z podnikania, ktoré sú realizované podľa osobitných predpisov a príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti; v ods. 2 sú definované príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti – tvorba diela, umelecký výkon, vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie

Najnovšie články
viac článkov