dnes je 16.6.2024

Input:

Výklad k zákonu 350/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

10.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.155 Výklad k zákonu 350/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

JUDr. Renáta Považanová

Zámerom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je predovšetkým vykonanie transpozície:

˗smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,

˗smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Zároveň sa do Zákonníka práce zapracovali aj zmeny, ktoré vyplývajú z podnetov z aplikačnej praxe. Novela zákona nadobudla účinnosť 1. novembra 2022.

Obsah nových smerníc bol v určitom rozsahu zapracovaný aj v doterajšej právnej

Najnovšie články
viac článkov