dnes je 19.4.2024

Input:

VZOR Spoločenskej zmluvy

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2 VZOR Spoločenskej zmluvy

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Spoločenská zmluva

obchodnej spoločnosti

.........................., s. r. o.

Článok I

Obchodné meno a sídlo

  1. Obchodné meno spoločnosti je: ..........................., s. r. o. (ďalej aj len „spoločnosť”).
  2. Sídlom spoločnosti je: ...........................................................................
  3. Spoločnosť preukazuje užívacie právo k sídlu spoločnosti, a to na základe nájomnej zmluvy zo dňa ............., uzavretej medzi .................................... ako prenajímateľom a spoločnosťou ako nájomcom.

Článok II

Spoločníci

  1. Spoločníkmi spoločnosti sú:
    1. ................................................................... (Meno a priezvisko, dátum narodenia, rod. č. a adresa trvalého pobytu spoločníka)
    2. .................................................................. (Meno a priezvisko, dátum narodenia, rod. č.