dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor vzdania sa funkcie konateľa v jednoosobovej s.r.o.

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6.1 Vzor vzdania sa funkcie konateľa v jednoosobovej s.r.o.

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


Ing. Ladislav Nádaský
bytom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 55

GOBELIN SK, s.r.o.

Šafárikova 10

810 01 Bratislava

V Nitre, dňa 10. 2. 2023

VEC : VZDANIE SA FUNKCIE KONATEĽA

Dolupodpísaný, Ing. Ladislav Nádaský, nar. 10.11.1957, r.č. 571110/122, trvalo bytom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 55, sa z dôvodu zhoršujúceho zdravotného stavu, v súlade s ustanovením § 66 Obchodného zákonníka, týmto vzdávam funkcie konateľa obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s.r.o., IČO : 36 830 120, so sídlom SR, 810 01 Bratislava, Šafárikova 10, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo : 20500/B.

S pozdravom,

............................................

Ing. Ladislav Nádaský

(pri osobnom doručení

Najnovšie články
viac článkov