dnes je 20.6.2024

Input:

Živnosť vs. s. r. o v roku 2023 a ručenie

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11 Živnosť vs. s. r. o v roku 2023 a ručenie

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”) predstavuje živnosť sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Z uvedeného vyplýva, že živnostník vykonáva svoju činnosť samostatne, osobne a na vlastnú zodpovednosť a jeho cieľom je dosiahnuť vykonávaním tejto činnosti zisk. To, že živnostník vykonáva svoju prácu samostatne a osobne, neznamená, že by pri výkone činnosti nemohol spolupracovať s inými

Najnovšie články
viac článkov