dnes je 13.7.2024

Input:

Zjednodušené založenie s. r. o.

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9 Zjednodušené založenie s. r. o.

Samotným cieľom novej právnej úpravy bolo umožniť zjednodušeným spôsobom založiť s. r. o. Došlo k vytvoreniu online formuláru tak, aby výsledkom bolo vygenerovanie zakladateľskej listiny (resp. spoločenskej zmluvy pri viacerých spoločníkoch) a ostatných dokumentov potrebných k návrhu na zápis. Na svojom webovom sídle zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR vzor spoločenskej zmluvy. Následne po vyplnení formulára sa zapíšu údaje prostredníctvom elektronickej služby do obchodného registra.

K ďalšiemu zjednodušeniu došlo v samotných procesoch založenia s. r. o. V súčasnosti je proces založenia s. r. o. 2-krokový

Najprv je potrebné získať živnostenské oprávnenie pre s. r. o. a následne podať návrh na zápis na príslušný registrový súd. V zjednodušenom procese by sa malo všetko vybaviť v jednom kroku a živnostenské oprávnenie by vzniklo automaticky zápisom