dnes je 24.5.2024

Input:

Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2021

7.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:06

Kapitoly videa

Komentár k (malým) novelám daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v z.n.p.) schváleným v priebehu roka 2020, ktoré aj nadobudli účinnosť v priebehu roka 2020 a ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2021.

Informácia k pripravovanej veľkej novele daňového poriadku, ktorá nadobudne účinnosť až od 1. 1. 2022 a je zameraná na odstránenie daňových únikov predovšetkým na DPH formou simultánnych daňových kontrol a miestnych zisťovaní ako nový prvok kontrol daňových subjektov naraz napojených na preverovaný obchodný reťaze, zvýšenie významu indexu daňovej spoľahlivosti pre daňové subjekty na účelom získania benefitov.

Informácia k ustanoveniam z novely č. 390/2019 Z. z., schválenej v roku 2019, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2021 a ktorým sa posúva ich účinnosť od 1. 1. 2022.

Informácia o opatreniach z lex corona v oblasti správy daní, ktoré sú účinné aj po 31. 12. 2021.

Lektor

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Najnovšie články
viac článkov