dnes je 21.7.2024

Input:

Účinky a osobná pôsobnosť dočasnej ochrany podnikateľov účinnej od 1. 1. 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.176 Účinky a osobná pôsobnosť dočasnej ochrany podnikateľov účinnej od 1. 1. 2021

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger

Dňom 1. 1. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Účelom dočasnej ochrany podnikateľov je predovšetkým prevencia bankrotu životaschopných ekonomických subjektov.

Dočasná ochrana podľa zákona o ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach z 8. decembra 20201 je určená len pre podnikateľov:

  1. ktorí majú na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, (centrom hlavných záujmov je miesto, kde má právnická osoba registrované sídlo a fyzická osoba v postavení podnikateľa hlavné miesto jej podnikania),
  2. ktorí v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany nemajú povinnosť podať návrh na vyhlásenie
Najnovšie články
viac článkov