dnes je 22.5.2024

Input:

Pojem štatutárny orgán a jeho obsah

24.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Štatutárny orgán

prof. JUDr. Mária Patakyová

PhD.

Pojem štatutárny orgán a jeho obsah

prof. JUDr. Mária Patakyová

PhD.

Stiahnuť dokument

Osoba spôsobilá na právne úkony

Na to, aby mohla akákoľvek právnická osoba realizovať právne úkony, nadobúdať práva a zaväzovať sa, musí mať určenú fyzickú osobu spôsobilú na právne úkony, ktorá v jej mene tieto úkony vykonáva (Občiansky zákonník na označenie týchto osôb používa legislatívnu skratku „štatutárne orgány“, porovnaj §20 ods.1 OZ).

Obchodný zákonník (§13 ods.1) ustanovuje, že právnická osoba koná štatutárnym orgánom, alebo za ňu koná zástupca. Obchodný zákonník určuje, kto je v jednotlivých druhoch obchodných spoločností ich štatutárnym orgánom, ktorý koná v ich mene. Ďalej Obchodný zákonník ustanovuje povinnosť určiť v spoločenskej zmluve (stanovách) spôsob, akým štatutárny orgán v mene spoločnosti koná s tým, že zákon

Najnovšie články
viac článkov