dnes je 19.4.2024

Input:

Ako elektronicky založiť s. r. o. cez slovensko.sk

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4 Ako elektronicky založiť s. r. o. cez slovensko.sk

Web slovensko.sk ako ústredný portál verejnej správy (ďalej aj ako „UPVS”) by mal slúžiť občanom na uľahčenie vybavenia všemožných úradných záležitostí z pohodlia domova.

Predpokladajme, že osoba, ktorá chce založiť novú s. r. o. už má nový občiansky preukaz s čipom, nahratým certifikátom a vie sa prihlásiť do samotného portálu.

Na domovskej stránke zadáme „založenie s. r. o.” a dáme vyhľadať.

V ďalšom kroku klikneme na “Doklady potrebné k začatiu podnikania“

Tu sa nachádza kompletný zoznam dokladov potrebných na založenie živnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a iných. Pre naše účely sa presunieme na zoznam pre s. r. o., kde nájdeme nasledovné.

  • Overená kópia živnostenského oprávnenia

  • Zakladateľská listina – v prípade jediného zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom.

  • Vyhlásenie jediného