dnes je 20.7.2024

Input:

Charakteristika likvidácie s.r.o.

11.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1 Charakteristika likvidácie s.r.o.

Vychádzajúc z ustanovenia § 70 ods. 1 a 2 ObZ možno skonštatovať, čo sa rozumie pod pojmom likvidácia s.r.o.

”Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok, pričom likvidáciu vykonáva likvidátor.“

Vzhľadom na vyššie uvedené možno skonštatovať, že cieľom likvidácie s.r.o je:

  • zistenie majetku spoločnosti,

  • vykonávanie právnych úkonov smerujúcich k ukončeniu existujúcich zmlúv s obchodnými partnermi,

  • vykonávanie právnych úkonov smerujúcich k zániku ostatných práv a záväzkov,

  • vyporiadanie pohľadávok a záväzkov spoločnosti s veriteľmi/dlžníkmi vrátane štátu.

Ako samotný účel likvidácie je žiaduce uviesť majetkové vysporiadanie zrušenej spoločnosti, ktoré vykoná likvidátor takým spôsobom, že speňaží jej majetok a zo získaného výťažku uspokojí pohľadávky známych veriteľov. Následne po uspokojení

Najnovšie články
viac článkov