dnes je 21.7.2024

Input:

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1 Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodnou spoločnosťou so samostatnou právnou subjektivitou, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „Obchodný zákonník” alebo „OBZ”) umožňuje, aby spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená aj za iným účelom ako podnikanie v zmysle § 56 ods. 1

Spoločnosť s ručením obmedzeným zaraďujeme medzi kapitálové spoločnosti, ale je potrebné zvýrazniť, že vykazuje aj prvky osobných spoločností.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) je právnickou osobou, ktorú na Slovensku možno zaradiť medzi jednu z viacerých druhov obchodných spoločností. Ide o kapitálovú spoločnosť typickú najmä pre nižšie alebo stredne náročné podnikanie. Kapitálový charakter spočíva v základnom imaní, ktoré je povinne tvorené z vkladov

Najnovšie články
viac článkov