dnes je 14.7.2024

Input:

Daň z nehnuteľností

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3 Daň z nehnuteľností

JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír

IB Grant Thornton Consulting

k.s.; Ing. Peter Horniaček


Jedným zo základných práv každého občana, zaručeného Ústavou Slovenskej republiky, je vlastnícke právo, t. j. právo vlastniť hnuteľnú, nehnuteľnú, hmotnú či nehmotnú vec. Na každé právo však nadväzuje i základná povinnosť, určená právnym poriadkom Slovenskej republiky. S právom vlastniť nehnuteľnú vec je spojená povinnosť platiť z takéhoto majetku štátu daň, tzv. daň z majetku. Majetkové dane, z ktorých významné miesto má daň z nehnuteľností, sa zaviedli ešte zákonom číslo 212/1992 Zb. o sústave daní. Túto miestnu daň už od jej vzniku spravujú príslušné obecné a mestské úrady v Slovenskej republike. Počas uplatňovania majetkových daní v praxi sa až do konca roka 2004 systémovo riešili tie skutočnosti a