dnes je 24.5.2024

Input:

Daň zo stavieb

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3 Daň zo stavieb

JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál

Daňovníkom dane zo stavieb je zásadne fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom stavby nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či má trvalé bydlisko alebo miesto podnikania na území republiky alebo nie a ako vlastník stavby je zapísaná aj na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Vlastníctvo stavby sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia o vklade do katastra nehnuteľností. Bez právoplatného rozhodnutia správy katastra nemožno spájať vznik, zmenu alebo zánik práva k stavbe.

Daňovníkom dane zo stavieb je aj osoba, ktorá spravuje stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby, ktorá je vo vlastníctve obce, či vo vlastníctve vyššieho územného celku. V porovnaní s pozemkami, za ktoré daň z pozemkov platí ako daňovník aj nájomca, zákon o dani zo

Najnovšie články
viac článkov