dnes je 21.10.2021

Input:

Dočasná ochrana podnikateľov a jej právne účinky od 1. januára 2021

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.172 Dočasná ochrana podnikateľov a jej právne účinky od 1. januára 2021

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Dňom 1. januára 2021 nadobudol účinnosť nový zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach (zákon o dočasnej ochrane podnikateľov). Účelom novej právnej úpravy v tomto zákone je zabezpečiť dočasnú ochranu podnikateľom, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí v súvislosti s pôsobením opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

V prípade, že by sa podnikateľ dostal do situácie, že by nebol schopný plniť svoje záväzky voči veriteľom, vznikala by mu povinnosť požiadať súd o povolenie reštrukturalizácie alebo podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z. z..

Zákonom č. 421/2020 Z. z. sa podnikateľom, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí, umožňuje požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany pred