dnes je 22.5.2024

Input:

Exekúcia predajom cenných papierov

7.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.6 Exekúcia predajom cenných papierov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková

Pri exekúcii predajom cenných papierov postup exekútora závisí od toho, o aký cenný papier ide. Rozlišujeme dve skupiny a v súvislosti s tým aj dva postupy:

  1. cenný papier, ktorý nebol prijatý na trh kótovaných cenných papierov – takýto cenný papier exekútor spíše rovnako ako hnuteľnú vec a odníme ho (najmä zmenku), prípadne vydá príkaz na pozastavenie práva nakladať s ním (ak ide o zaknihovaný cenný papier). Doručí ho súdu, ktorý uznesením rozhodne o tom, aby pozastavenie výkonu nakladania s cenným papierom bolo zaregistrované v depozitári cenných papierov. Najčastejšie ide o cenné papiere na meno, na doručiteľa, na rad, ako aj tie, ktoré možno previesť rubopisom. Cenný papier na doručiteľa musí byť v zaknihovanej podobe a evidovaný v Centrálnom depozitári cenných
Najnovšie články
viac článkov