dnes je 24.5.2024

Input:

Exekúcia predajom nehnuteľnosti

5.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.4 Exekúcia predajom nehnuteľnosti

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková

Exekúcia predajom nehnuteľnosti taktiež nepatrí k veľmi preferovaným spôsobom vykonania. A najmä vzhľadom na možné využitie iných spôsobov, ako aj na to, že samotná pohľadávka často nie je až tak vysoká, aby bolo potrebné k predaju pristúpiť. Dokonca, pokiaľ ide o povinných – fyzické osoby, Exekučný poriadok stanovuje jedno obmedzenie, kedy možno predaj vykonať. Ak totiž ide o nehnuteľnosť povinného – fyzickej osoby, v ktorej má trvalý pobyt, k predaju možno pristúpiť, len ak výška pohľadávky (bez príslušenstva) je minimálne vo výške 2.000,- eur. K tomuto spôsobu možno pristúpiť aj vtedy, ak je pohľadávka nižšia, exekúciu nemožno inak vykonať a povinný má zároveň ďalšie exekúcie (či už u toho istého exekútora alebo u rôznych), ktorých sú istiny v súčte vyššie ako spomínaných

Najnovšie články
viac článkov