dnes je 22.5.2024

Input:

Exekúcia predajom podniku

8.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.7 Exekúcia predajom podniku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková

Podnik možno predať ako celok aj ako časť. Postup je rovnaký. Podnik predstavuje súbor hmotných, nehmotných, ako aj osobných zložiek. Exekútor pri predaji podniku postupuje podľa ustanovení o predaji hnuteľných vecí (ak predáva napríklad stroje a zariadenia) a ustanovení o predaji nehnuteľnosti, ak predáva budovy podniku.

Rovnako ako pri predaji nehnuteľnosti či hnuteľných vecí prebehne dražba a vydražiteľ sa vlastníkom stane ku dňu udelenia príklepu (v prípade nehnuteľnosti však musí byť udelenie príklepu schválené súdom).

Nakoľko podnik tvoria aj osobnostné zložky, teda zamestnanci, vydražením prechádzajú na vydražiteľa práva, ako aj povinnosti k zamestnancom podniku.

Exekúcia predajom podniku umožňuje zexekvovanie podniku, zexekvovanie len obchodného mena možné nie je.

Najnovšie články
viac článkov