dnes je 22.5.2024

Input:

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

6.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.5 Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková

Príkaz na zadržanie vodičského preukazu možno vydať iba voči povinnému, ktorý je fyzickou osobou, a len v prípade, ak je predmetom exekúcie pohľadávka na výživnom. Príkaz sa doručuje príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz odoberie.

Vodičský preukaz možno vrátiť až vtedy, ak uplynú dôvody pre jeho zadržanie. Tento spôsob vykonania exekúcie sa zvykne využívať často, až keď iné spôsoby zlyhali. Tiež však treba prihliadať aj na také osobitosti, či zadržaním vodičského preukazu nedôjde k zmareniu účelu exekúcie, a to vymoženia výživného. Ak povinným je napríklad vodič z povolania, zadržanie vodičského preukazu nemá opodstatnenie, nakoľko by tak nemohol plniť povinnosti vo svojom zamestnaní a uhradiť predmet exekúcie

Najnovšie články
viac článkov