dnes je 22.5.2024

Input:

Exekučné konanie

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Exekučné konanie

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Väčšina spoločností s ručením obmedzeným má skúsenosť s vymáhaním pohľadávok a prešla procesom od neúspešných výziev na zaplatenie, cez iniciovanie súdneho konania až po právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým súd zviazal dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy aj s úrokmi z omeškania. Ako však postupovať v prípade, ak dlžník napriek tomu svoj dlh neplní? V takom prípade je čas začať finálnu fázu v procese vymáhania pohľadávok, a to exekučné konanie. Exekučné konanie predstavuje nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, v ktorom súdny exekútor v postavení verejného činiteľa pristupuje k vynúteniu priznaného práva (peňažného alebo nepeňažného plnenia) prostredníctvom niektorého zo zákonom stanovených spôsobov. Priebeh exekučného konania sa spravuje

Najnovšie články
viac článkov