dnes je 21.7.2024

Input:

Home office a jeho právny režim po pandémii COVID-19

5.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.275 Home office a jeho právny režim po pandémii COVID-19

Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger

Počas obdobia pandémie COVID-19 mnoho zamestnancov vykonávalo prácu alebo aj v súčasnosti vykonáva prácu v režime home office. Jeho právnu úpravu obsahuje náš aktuálne platný zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce (ďalej len ako „Zákonník práce”). V našom článku sa bližšie pozrieme na právnu úpravu pracovného režimu home office, ako aj na práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov s tým spojené.

Viaceré podoby home officu

Samotný home office, ako aj domácka práca alebo telepráca predstavujú nepochybne špecifický pracovný režim, nakoľko nie sú viazané priamo na pracovisko zamestnávateľa, ale východiskovým pojmom pri týchto pracovných režimoch je domácnosť zamestnanca. Domácnosťou zamestnanca v zmysle § 52 ods. 3

Najnovšie články
viac článkov