dnes je 23.4.2024

Input:

Informácia k nálezu ÚS SR č. 36/2024 Z. z. - Nález ÚS SR č. k. PL. ÚS 2/2022-119 z 20. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 4 a čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

11.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.658 Informácia k nálezu ÚS SR č. 36/2024 Z. z. – Nález ÚS SR č. k. PL. ÚS 2/2022-119 z 20. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 4 a čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

JUDr. Renáta Považanová

Ústavný súd SR svojim nálezom zo dňa  20. decembra 2023 vyslovil nesúlad zákona č. 283/2021 Z. z. o