dnes je 20.5.2024

Input:

Komentár k ZDP § 30e Odpočet výdavkov (nákladov) na investície

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.24.3 Komentár k ZDP § 30e Odpočet výdavkov (nákladov) na investície

Ing. Ján Mintál

§ 30e


  • Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii investičného plánu možno po splnení podmienok podľa odseku 2 odpočítať ustanovené percento výdavku (nákladu) z odpisu podľa § 22 až 29 z investície podľa odseku 5, ktorého výška závisí od plánovanej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne, a to:

Preinvestovaná priemerná
hodnota investícií v percentách  
Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. eur