dnes je 14.4.2024

Input:

Komentár k ZDP § 46b Minimálna daň právnickej osoby

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.16.2 Komentár k ZDP § 46b Minimálna daň právnickej osoby

Ing. Peter Horniaček; Ing. Ján Mintál


§ 46b

1) Minimálnou daňou právnickej osoby je daň po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška minimálnej dane ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa odseku 2, alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

2) Minimálnu daň platí daňovník, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy)

a) neprevyšujúce sumu 50 000 eur, a to vo výške  340 eur,  
b) prevyšujúce sumu 50 000 eur a neprevyšujúce sumu 250 000 eur, a to vo výške  960 eur,  
c) prevyšujúce sumu 250 000 eur a neprevyšujúce sumu 500 000 eur, a to vo výške  1 920 eur,  
Najnovšie články
viac článkov