dnes je 20.6.2024

Input:

Komentár k ZDP § 51

27.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.1 Komentár k ZDP § 51

Ing. Ján Mintál


§ 51

Postup pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak, a podrobnosti o ustanoveniach tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.Ustanovenie § 51 zákona o dani z príjmov patrí do oddielu spoločných a prechodných ustanovení. Definuje postup pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak, pričom  podrobnosti o ustanoveniach tohto zákona ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydalo Ministerstvo financií SR. Konkrétne prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné a naopak upravuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. 21 378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva

Najnovšie články
viac článkov